Meist

BALTMI tõi rahvusvaheliselt tunnustatud CPS – Consumer Panel Service (tarbija paneel) metodoloogia Balti riikidesse 2015. aastal. Praegu esindab BALTMI rahvusvahelist WIN/Gallup International assotsiatsiooni nii Leedus kui Eestis.

Viime läbi uuringuid leibkonna paneeli abil, kuhu on valitud 1700 leibkonda üle Eesti, Läti ja Leedu esindamaks meie riikide sotsiaal-demograafilist mudelit. Leibkonnad edastavad igapäevaselt informatsiooni oma ostude kohta esmatarbekaupade valdkonnas erinevates jaeturu kanalites ja -kettides.

CPS paneeli kaudu saadud informatsioon võimaldab meil järjepidevalt analüüsida muutusi turul, ennustada jaeturu trende ning anda ülevaadet reaalsetest ostja ja tarbija käitumismudelitest.